esmaspäev, 11. veebruar 2019

2018 Teatriaasta Tipud. 3.osa - Suur teatriaasta kokkuvõte - Danzumehe "Eesti teatriaasta parimatest parimate edetabelid"


Edetabelid on minu jaoks võrdlemisi konkreetsed kokkuvõtted teatud teemal teatud ajaühiku kohta. Teatriaasta-edetabeleid, ehk ühe kalendriaasta jooksul nähtud parimate lavastuste, lavastajate, näitlejatööde, kunstnikutööde edetabeleid olen koostanud juba viimased paarkümmend aastat. Ühest küljest on see toredalt mänguline vorm üle- ja läbi mõelda, mis teatriaasta jooksul head on õnnestunud näha. Teisest küljest jällegi pakub hea mooduse üles tähendada see, mis on meenutamist väärt ka aastate pärast. Ei saa öelda, et just tihti vanu edetabeleid üle vaatan, ent siiski aeg ajalt tuleb seda ette. Eriti olukordades kui on vaja koostada pikema, kui aastase ajaühiku kokkuvõtteid või meenutada, mis aastal üht või teist etendust sai nähtud. Lisaks annab ühenduste loomine mingi laiema pildi teatriajaloost. Kuna teatrikülastusi koguneb palju, siis on mõnikord vaja üle kontrollida ka see, kuidas mõnda lavastust või ka näiteks mõnda rolli olen vastaval aastal väärtustanud (muuhulgas juhtudel kui lavastatakse uusversioone või mängitakse sama karakteri uusi tõlgendusi) ja kuidas ajahammas teatud elamused on hoidnud erksalt meeles, aga ka seda kuidas teised mälust tasapisi kaovad. Tegelikult nendesse edetabelitesse nimede ja nimetuste kirjutamine aitab kahtlemata neid ka paremini meeles hoida, sest just nendele, mis on "üles tähendatud" komistab ju läbi aastate üha uuesti otsa ja nõnda ei kao ka elamused nii lihtsalt meelest. Kuigi mõned edetabelid ajas pisut võivadki muutuda, siis olen täheldanud seda, et tipud jäävad tippudeks.

Muidugi on iga edetabel ka selle koostaja nägu. Muusikas "Eesti edetabelid" on eestlaste muusikamaitset valgustavad, ameeriklastel, soomlastel, venelastel on omad lemmikud. Samuti on tele-, raamatu- või kinokriitikute aasta lemmikud mõnevõrra teineteisest erinevad, kuigi tihti mitmed nimed on nendes ka nö. "läbivad". Eriti juhtudel kui valim on piiratum. Erinevaid teatrilavastusi mängitakse Eestis ju tunduvalt väiksem arv kui on võimalik kuulda laule, näha filme, telesarju või lugeda raamatuid. Ja kui see alusnimekiri on nii piiratud, nagu näiteks Eestis mängitavate erinevate teatrilavastuste oma, siis tihti samad nimed on ka paljudel inimestel. Mitmed nimed/tööd/elamused on nii head/suured/võimsad/tugevaid emotsioone tekitavad, et need avaldavad muljet või mõju paljudele. Samas maitsed on erinevad ning mina siin ei pretendeeri kindlasti "masside maitse" valgustajaks. Olen saanud mitmeid kirju inimestelt ning need jagunevad enam-vähem võrdselt - ühed, kes ütlevad, et maitsed ühtivad, teised jällegi vastupidi. See ongi igati normaalne. Universiaalset maitset ei saagi olla, sest me kõik tuleme erinevast taustsüsteemist, oleme mõjutatud erinevatest teguritest. Nõnda minule näiteks mõjus paljukiidetud "Workshop" igavana ning see ei pakkunud palju. Samas tuleb ka mul tunnistada vingelt mõjunud Juhan Ulfsaki ühte lõiku sellest etendusest ("vaarisa"). Teatris on ju palju kinni ka just teatud õhtul erilise õnnestumisega või vastupidi - mõnel teisel õhtul ei pruugi keemia saalis toimida näitlejatel omavahel või ka näitlejate ja vaatajate vahel. Teisalt, mida tugevamalt on lavastus paigas, seda kindlamalt õnnestub siiski igal mängkorral. Sama on rollidega - miski võib näitleja sütitada mõnel õhtul kuidagi eriliselt... Teisalt kunstnikutöö, kui see juba korra lavaruumi on loodud, siis see peaks olema paigas palju tugevamalt ja kindlamalt. Kuid ka teatud nüansid võivad teatud õhtul mängida lavastuses tsipa erinevat rolli tervikust. Rääkimata sellest, et kus vaataja saalis istub. Isegi seotuna sellega, et kus vaataja on harjunud istuma. Ise näiteks täheldan, et suurema tõenäosusega meeldib lavastus rohkem kui saan lavale võimalikult lähedal istuda, teisalt mõni lavastus lausa nõuab "suure pildi" nägemist ja nõnda pääseb kogu tervik paremini mõjule. Olen siiski veendunud, et väga tugev lavastus mõjub mistahes reast vaadatuna emotsioone/mõtteid/elamust tekitavalt.

Siin edetabelites on minu teatriaasta lemmikud. Kunagi varem pole mul õnnestunud saada ühe aasta jooksul nii palju alusmaterjali nende edetabelite koostamiseks. Möödunud teatriaasta jooksul, ehk ajavahemikus 01.01 - 31.12.2018 nägin 181 erinevat lavastust. Tõesti NÄGIN ja elasin need kõik läbi iseenese algusest kuni lõpuni. Ei uinunud kordagi, ei lahkunud kordagi poole pealt, ei ole neist ükski ka selline, et ma ei mäletaks, mis ühes või teises toimus või mis minule meeldis või ei meeldinud. Muidugi on palju detaile ununenud, kuid õnneks olen need nimed ja nimetused üles kirjutanud (24h jooksul iga teatrietenduse nägemise järel) enda jaoks läbi aasta, kes-mida teatrites tegi, et neist veel omakorda siinsete - tippudest tippude edetabelite, koostamisel aluseks võtta. Sellest johtuvalt on näiteks lavastajate tipp 35 edetabeli aluseks 181 lavastajate (või lavastajate koosluste) nimed, sama palju kunstnike, kostüümikunstnike, valguskustnike nimesid. Näitlejate nimesid, aga kordades rohkem, sest keskmiselt on ühes lavastuses ju rohkem kui 2 näitlejat. Mina antud juhul liigitan näitlejaid pea- ja kõrvalosadesse nii, et peaosa jaoks on tulnud näitlejal olla teistest rohkem ja enam kui pool ajast lavastuse loo sündmustiku keskmes ja ühtlasi ka laval, mitte ainult jututeemaks teistel tegelastel (näiteks Guido Kangur Vanemuise "33 variatsiooni" lavastuses ei ole peaosas, kuigi tema tegelase ümber suurem osa tegevusest teemana käib - seal oli peaosas Marika Barabanštšikova, kelle roll on tunduvalt suurema mahuga, samas kui Anu Lamp "Kalevipojas" on peaosa näitlejana küll hoopis "jutustajaks", kuid just temal oli näitlejatest kõige suurema tekstilise mahuga roll selle lavastuse trupis, kuid peaosas oli ühtlasi ka Kalevipoega mänginud Karl Laumets, sest ka tema rolli maht küündis peaosalise mahuni välja). Peategelasi võib olla ka rohkem kui 1 või isegi 2, aga samas võib peaosa ka täiesti puududa, kui kõik tegelased on laval võrdselt - vaid alla poole kogu tervikust laval. Samuti võivad kõik tegelased olla peaosas ning kõrvalosad täiesti puududa (monoteatris loomulikult, ent on ka sellised lavalugusid, kus ongi 2-3 tegelast, kes kõik on ühtlasi ka peaosad). Muidugi leidub ka erandeid, kui laval mängitud aega on raske hinnata, sellises olukorras lähtun oma sisetunde järgi.

Juhul kui kellelgi tekib küsimusi, siis olen nõus vastama e-maili teel: danzumees@outlook.com

Edetabeleid tänavu pole piiranud teatud arvuga, ehk kas TOP20, TOP50 või TOP100 (lugeja soovide väljaselgitamise tarbeks korraldatud küsitluses sain 100 vastust ja peaaegu võrdselt vastuseid erinevatele edetabeli-suurustele, seega ei saanud ka otseselt lugejate soovi teada), vaid toonud siin välja just nii palju nimesid, kui vastavas kategoorias on väärt tõelisi tippudest tippude seas neid välja tuua. Nii võib mõnes edetabelis leiduda 20, teises 34, aga kolmandas ka vaid 5 nime/nimetust... no nii lühikest listi siin siiski pole... Kuid kõik kes on mainitud, on juba oma seljataha jätnud rohkem kui 100 või isegi 200... kõrvalosa näitlejate puhul isegi 300 nime ja rohkemgi...

Oma tippudele hoian pöialt ka teatriliidu aastapreemiate nominentide nimetamisel (kuna seal lähevad arvesse vaid möödunud aastal esietendunud lavastused, siis eraldan ka oma tabelites TOP5 just sellest valimist) ja muidugi ka auhindade jagamisel. Alati on huvitav jälgida, kui palju neist tippudest kattuvad - on aastaid kui päris mitmed, siis jällegi on maitsed vastava aasta žüriiga suures osas erinevad. Kuid isegi ka sellistel aastatel kattuvad alati mõned teatriliidu nominendid minu tippudega.

Lisaks koostan ka traditsioonilise AASTA TEATRI edetabeli, mis selgub väga lihtsalt - kõikide siinmainitud nimetuste eest saab vastav teater ühe punkti ja liites need punktid kokku, ongi teada ka aasta teatrite tipp. Samuti jätkan oma 21.sajandi suurimate teatrielamuste koostamist. Siinse mammut-kokkuvõtte lõpust võib otsida, kas käesolevast aastast lisandus mõni terve 21.sajandi tippude sekka ka. See annab ehk omakorda pildi sellest, kui tugev teatriaasta üldises plaanis on olnud...

2019.aastal proovin rihtida 101 (EV101 auks) korda teatris käia. Eks näis, kuidas õnnestub 81 korda vähem kui 2018. Praeguse seisuga käisin veebruaris Brüsselis ja ees on veel Istanbul, märtsis vaja Kasahstani sõita ja pool aprilli läheb USAs, seega kevadel tõenäoliselt jääbki teatrikülastustega hõredamaks. Sügisel on ees Singapur, Jaapan ja suure tõenäosusega veel mõned töised sõidud. Saab näha, kas saab raske olema täis saada seda 101 numbrit või vastupidi - tuleb hakata loobuma võimalustest, et liiga paljuks ei läheks. Sest eks teatris käia niisama on ju väga lihtne - lihtsalt vaadata ja isegi mällu talletada, et pärast kokkuvõtete jaoks oleks kriitiline arv Eesti teatriloomingut nähtud. Palju raskem on asjad läbi kaaluda, mõelda ning konteksti panna, et sellest siia blogisse adekvaatne peegeldus kirjutada. Kuna nüüdseks juba päris paljud teatrid ja teatritegijad ning muud teatrihuvilised on leidnud oma tee siia, siis õnneks muretsetakse natuke ka minu eest, et lavastused kajastamist leiaksid ja nii ka pikemaks ajaks interneti küberavarusse tallele saaksid. Hea ka tulevastel põlvedel guugeldades või siis juba ei-tea-mis-moodusel siinsetest kajastustest infot ammutada. Olen saanud ka kirju, et seda blogi kasutatakse koolides, ülikoolides ning ajakirjanduse tarbeks, mis omakorda muudab kogu kirjutamisele pühendatud aja väärtuslikumaks. Palka ma ju selle eest ei saa, seega tore kui teatrid kutsetega vastu tulevad. Omalt poolt saan pakkuda ainult ausat tagasisidet. Ühegi liidu, teatri, ega teatritegijaga ma seotud ei ole, seega valehäbi tundma ei pea kui miski ei meeldi, samas kiita on alati suur heameel! :)

Suur tänu ka Tartu Linnale, kes mu hobikorras ehk niiöelda "kodanikualgatusena" loodud "kultuurikajastus-keskuse" tegemised oma aasta kultuuripreemia "kultuurikajastaja" kategooria nominatsiooniga austas. See on suur tunnustus ja läks otse südamesse. Ma ju tegelikult ka Tartumaalt (Elvast) pärit, kuigi ise pean end maailmakodanikuks, olles 2 erinevas välisriigis elanud poole oma elust, lisaks veel natuke ka kolmandas. Hoidke pöidlaid 21.02, mil võitjad selguvad!

Aga siin nüüd need edetabelid on. Olen neid koostades-kirjutades päris korralikult seda järjekorda läbi mõelnud. Siin-seal ütlen mõne sõna juurde ka selgituseks.

Seisev ja kestev APLAUS kõigile siinsetele - 2018.aasta Eesti tippteatritele ja -teatritegijatele!
Just need nimed on hoidnud EESTI TEATRI lippu kõrgel lehvimas möödunud aastal!


AASTA SUURIM TEATRIELAMUS

Terve TOP100 võib leida juba teatriaasta kokkuvõtte eelmises, ehk 2.osas, mida vähem kui 2 nädalaga on praeguseks hetkeks juba loetud rohkem kui 1000st erinevast arvutist! Kuid kuna 20 neist 100st väärisid hinnangut 4+ või kõrgem, siis tahan siin "teatriaasta tippudest tippude" -nimistus veelkord tuua ka need suurimad teatrielamused eraldi välja.
(Siin ja edaspidi siinsetes tabelites tähistan tärniga lavastused, mis on saanud oma esietenduse juba varasematel aastatel.)

20. Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater
19. Richard III - Vene Teater
18. Caligula - Teater Must Kast
17. Midagi tõelist - Vanemuine
16. Stiiliharjutused - Tähesõjad
15. Unusta/Unista - Tartu Uus Teater
14. Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater
13. Kuu aega maal - Vene Teater
12. Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater
11. 33 variatsiooni - Vanemuine

10. Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

9. Pikse pill - R.A.A.A.M.

8. Mineku eel - Tallinna Linnateater

----------

7. Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater

6.* Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen

5. Toomas Nipernaadi - TeMuFi

4. Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater

3.* Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU

2. Põhjas - Tallinna Linnateater

1. KALEVIPOEG - VANEMUINEAASTA PARIM LAVASTAJA

Esikoht on jagatud, kuna ei suuda otsustada - mõlemad olid fenomenaalsed veel eriti just nimelt lavastusliku fantaasirikkuse poolest. Lisaks üks lavastus on lavastatud teatrimajja, teine mitte.


35. Allan Kress - Ristumine peateega - Kukruse Polaarmõisa Teater
34. Mirko Rajas - Noored hinged - NUKU
33. Kersti Heinloo - Lohe needus - Eesti Draamateater
32. Lennart Peep - Caligula - Teater Must Kast
31. Andres Noormets - Midagi tõelist - Vanemuine
30. Hendrik Toompere jr - Metsa Forte - Eesti Draamateater/NargenFestival
29. MIMproject - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia/Kanuti Gildi Saal
28. Jaak Kilmi/Kiur Aarma - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava
27. Christian Römer - Pilgatud pimedus - VAT Teater
26. Elina Purde - Hullemast hullem - Rakvere Teater
25. Kaija M Kalvet - Prohvet - Teater Must Kast
24. Peeter Raudsepp - {Sajandi lugu}: Puudutada kuud - Rakvere Teater/Fine5
23. Robert Annus - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
22*. Giorgio Madia - Don Juan - Vanemuine
21. Hendrik Toompere - Mineku eel - Tallinna Linnateater
20. Juri Kvjatkovski - Hipide revolutsioon - Ugala/R.A.A.A.M.
19. Jan Teevet - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater
18. Lauris Gundars - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater/TeatrisTT
17. Tanel Jonas - Sweeney Todd - Vanemuine
16. Saša Pepeljajev - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine
15. Damir Salimzianov - Pikse pill - R.A.A.A.M.
14. Filipp Loss - Kuu aega maal - Vene Teater
13. Elmo Nüganen - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
12. Urmas Lennuk - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater
11. Hendrik Toompere - Faust - Vanemuine

10. Heiti Pakk - 33 variatsiooni - Vanemuine

9. Taavi Tõnisson - Gulliveri reisid - NUKU

8. Sergei Potapov - Richard III - Vene Teater

----------

7. Katrin Pärn/Janek Savolainen - Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater

6. Kaili Viidas - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater

5. Peep Maasik - Toomas Nipernaadi - TeMuFi

4. Uku Uusberg - Põhjas - Tallinna Linnateater

3. Karl Laumets - Kalevipoeg - Vanemuine

1.-2*. HELEN REKKOR - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen
1.-2*. SANDER PUKK - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKUAASTA PARIM AUTORITEATER


10. Isumi Ashizawa - Väike jumalanna - EMTA/Eesti Draamateater
9. Tiit Palu - Meretagune paradiis - Kuressaare Linnateater
8*. Reimo Sagor - AK-47 - Vanemuine
7. Urmas Vadi - Emmanuelle'i jälgedes - Tartu Uus Teater
6*. Karl Koppelmaa - Morten Mortensoni aed - Teater Kelm

----------

5. Jaak Kilmi/Kiur Aarma - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava

4. Kaija M Kalvet - Prohvet - Teater Must Kast

3. Urmas Lennuk - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

2. Damir Salimzianov - Pikse pill - R.A.A.A.M.

1. LAURIS GUNDARS - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater/TeatrisTTAASTA PARIM MEESPEAOSA NÄITLEJA


31. Madis Mäeorg - {Sajandi lugu}: Puudutada kuud - Rakvere Teater/Fine5
30. Rauno Kaibianen - Pluss Contra - Improteater Impeerium
29. Eduard Salmistu - Hullemast hullem - Rakvere Teater
28. Jarmo Reha - Pikse pill - R.A.A.A.M.
27. Rasmus Kull - Sweeney Todd - Vanemuine
26. Toomas Täht - Stiiliharjutused - Tähesõjad
25. Sten Karpov - Vedelvorst - Endla
24. Kaarel Targo - Caligula - Teater Must Kast
23*. Rauno Kaibianen - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen
22. Aarne Soro - Armastus on ajaviide - Teater Tuulekell
21*. Karmo Nigula - Morten Mortensoni aed - Teater Kelm
20. Priit Strandberg - Elamise reeglid - Vanemuine
19. Nils Mattias Steinberg - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater
18. Tanel Saar - Pilgatud pimedus - VAT Teater
17. Andrus Vaarik - Noad kanade sees - EMTA/Tallinna Linnateater
16. Joosep Uus - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater
15. Martin Mill - Elav laip - Ugala
14. Andres Tabun - Draamakuninganna - Teater Karahvin
13. Märt Avandi - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
12. Jaak Prints - Pilgatud pimedus - VAT Teater
11. Sander Rebane - Märter - Endla

10. Jaan Rekkor - Mõnus maatükk - Eesti Draamateater

9*. Peeter Jürgens - Lovesong. Ühe armastuse lugu - Ugala

8. Toomas Tross - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater

7. Juss Haasma - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater

----------

6. Pääru Oja - Toomas Nipernaadi - TeMuFi

5. Veiko Porkanen - Midagi tõelist - Vanemuine

4*. Mirko Rajas - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU

3. Jaak Prints - Richard III - Vene Teater

2. Lembit Peterson - Kuningas Lear - Theatrum

1. ANDRUS VAARIK - Mineku eel - Tallinna LinnateaterAASTA PARIM NAISPEAOSA NÄITLEJA


35. Piret Laurimaa - Elamise reeglid - Vanemuine
34. Lii Tedre - Itk - Endla
33. Ita Ever - Kriidiaed - Eesti Draamateater
32. Garmen Tabor - Ilmavõõras - Saueaugu Teateritalu
31. Karin Tammaru - Itk - Endla
30. Karin Rask - Peatumine ristteel - Polygon Teater
29. Merilin Kirbits - Rõud trip - Improteater Impeerium
28. Inga Salurand - Pelgan iga vihmapiiska(SentiMentaalne tants) - Eesti Draamateater
27. Hele Kõrve - Kui ühest rinnast kaks me nutsime - Tallinna Kirjanduskeskuse teatriprojekt
26. Liisa Saaremäel - Kas kalad magavad - VAT Teater
25. Inga Salurand - Bella figura - Eesti Draamateater
24. Mirtel Pohla - Madu oma rinnal - Kuressaare Linnateater
23. Ester Kuntu - Kriidiaed - Eesti Draamateater
22*. Merle Jääger - Vaim masinas. G. F. Parrot - Vanemuine
21. Ester Kuntu - Kui ühest rinnast kaks me nutsime - Tallinna Kirjanduskeskuse teatriprojekt
20. Kadri Lepp - Tähtede seis - Ugala
19. Maria Peterson - Öö lõpp - Vaba Lava
18. Steffi Pähn - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater
16.-17. Maria Klenskaja - Kuni ta suri - Rakvere Teater
16.-17. Ülle Lichtfeldt - Kuni ta suri - Rakvere Teater
15. Maria Annus - Sweeney Todd - Vanemuine
14. Katrin Pärn - Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater
13. Külli Teetamm - Südames sündinud - Tähesõjad/TAI/tarkvanem.ee teatriprojekt
12. Anne Reemann - Mineku eel - Tallinna Linnateater
11. Hele Kõrve - Südames sündinud - Tähesõjad/TAI/tarkvanem.ee teatriprojekt

10. Maria Klenskaja - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater

9*. Liisu Krass - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen

8. Silja Miks - Hullemast hullem - Rakvere Teater

7*. Triinu Meriste - Orpheus allilmas - Ugala

6. Marika Brabanštšikova/Karin Tammaru/Terje Pennie - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater

-----------

5. Haide Männamäe - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater

4. Elisabet Reinsalu - Mineku eel - Tallinna Linnateater

3. Marika Barabanštšikova - 33 variatsiooni - Vanemuine

2. Ksenia Agarkova - Kuu aega maal - Vene Teater

1. ANU LAMP - KALEVIPOEG - VANEMUINEAASTA PARIM MEESKÕRVALOSA NÄITLEJA


33. Hannes Kaljujärv - Buratino - Estonia
32. Markus Truup - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater
31*. Mart Müürisepp - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
30. Argo Aadli - Põhjas - Tallinna Linnateater
29. Riho Kütsar - Kalevipoeg - Vanemuine
28. Aarne Soro - Kuningas Lear - Theatrum
27*. Erki Aule - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen
26. Tiit Sukk - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival
25. Meelis Rämmeld - Märter - Endla
24. Markus Habakukk - Läbi/mäng - Teater Kelm
23. Lauri Kaldoja - Väikekodanlased - Eesti Draamateater
22. Imre Õunapuu - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater
21. Aleksander Eelmaa - Põhjas - Tallinna Linnateater
20. Kristjan Lüüs - Mowgli - Teater Must Kast
19. Ursel Tilk - 12 vihast - EMTA/Paide Teater/Tartu Uus Teater
18*. Anti Kobin - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
17. Karol Kuntsel - Kalevipoeg - Vanemuine
16. Peeter Rästas - Hullemast hullem - Rakvere Teater
15. Tambet Seling - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
14. Tarvo Sõmer - Hullemast hullem - Rakvere Teater
13. Rain Simmul - Miljoni vaade - Tallinna Linnateater
12. Erik Ruus - Neli monoloogi Püha Jüri asjus - Theatrum
11. Madis Mäeorg - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

10. Mait Malmsten - Kriidiaed - Eesti Draamateater

9. Ott Raidmets - Pikse pill - R.A.A.A.M.

8. Andres Roosileht - Gulliveri reisid - NUKU

7. Taavi Teplenkov - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater

6. Allan Noormets - Põhjas - Tallinna Linnateater

----------

5. Alo Kõrve - Põhjas - Tallinna Linnateater

4. Tanel Ingi - Naine merelt - Ugala

2.-3. Guido Kangur - 33 variatsiooni - Vanemuine

2.-3. Lauri Saatpalu - Sweeney Todd - Vanemuine

1. INDREK SAMMUL - VÄIKEKODANLASED - EESTI DRAAMATEATERAASTA PARIM NAISKÕRVALOSA NÄITLEJA


35. Ene Järvis - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater
34. Liilia Golovataja - Kuu aega maal - Vene Teater
33. Evelin Võigemast - Põhjas - Tallinna Linnateater
32. Sandra Uusberg - Mineku eel - Tallinna Linnateater
31. Liisa Aibel - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater
30. Ilo-Ann Saarepera - 12 vihast - EMTA/Paide Teater/Tartu Uus Teater
29. Jekaterina Burdjugova - Kuu aega maal - Vene Teater
28. Külliki Saldre - Medeia - Vanemuine
27. Mari Lill - Bella figura - Eesti Draamateater
26. Viire Valdma - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival
25. Piret Laurimaa - Härra Biedermann ja tulesüütajad - Vanemuine
24. Merle Jääger - Medeia - Vanemuine
23. Liina Olmaru - Kuningas Lear - Theatrum
22. Liisa Pulk - Blow-up - VAT Teater
21. Külli Teetamm - Põhjas - Tallinna Linnateater
20. Liisa Aibel - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater
19. Ester Pajusoo - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/
18. Carmen Mikiver - Vedelvorst - Endla
17. Alina Karmazina - Richard III - Vene Teater
16. Ülle Lichtfeldt - Hullemast hullem - Rakvere Teater
15. Marian Heinat - Faust - Vanemuine
14. Ursula Ratasepp - Toomas Nipernaadi - TeMuFi
13. Laura Peterson - Kuningas Lear - Theatrum
12. Kaie Mihkelson - Väikekodanlased - Eesti Draamateater
11. Maria Annus - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater

10. Natalja Dõmtšenko - Richard III - Vene Teater

9. Piret Krumm - Kalevipoeg - Vanemuine

8. Silja Miks - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

7. Ragne Pekarev - 33 variatsiooni - Vanemuine

6. Karin Tammaru - Märter - Endla

----------

5. Marika Barabanštšikova - Kalevipoeg - Vanemuine

4. Katrin Pärn - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater

3. Anneli Rahkema - {Sajandi lugu}: Puudutada kuud - Rakvere Teater/Fine5

2. Ursula Ratasepp - Mineku eel - Tallinna Linnateater

1. PIRET LAURIMAA - KALEVIPOEG - VANEMUINEAASTA PARIM NOOR NÄITLEJA (alla 30.a rollinägemise hetkel)


40. Laura Niils - Caligula - Teater Must Kast
39. Priit Pius - Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad - Tallinna Linnateater
38. Liisa Saaremäel - Metsa forte - Eesti Draamateater/Nargenfestival
37. Reigo Tamm - Guugelmuugelpunktkomm - Vanemuine
36. Grete Jürgenson - Kaitseala - Paide Teater
35. Kärt Tammjärv - Medeia - Vanemuine
34. Johannes Richard Sepping - 12 vihast - EMTA/Paide Teater/Tartu Uus Teater
33. Liisa Saaremäel - Väikekodanlased - Eesti Draamateater
32. Jaanus Nuutre - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater
31. Jane Napp - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater
30. Silva Pijon - Gulliveri reisid - NUKU
29. Jaanika Tammaru - Mowgli - Teater Must Kast
28. Sander Roosimägi - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater
27. Karin Lamson - Richard III - Vene Teater
26. Jarmo Reha - Pikse pill - R.A.A.A.M.
25. Liisa Saaremäel - Kas kalad magavad? - VAT Teater
24. Mart Müürisepp - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
23. Kaarel Targo - Caligula - Teater Must Kas
22. Priit Strandberg - Elamise reeglid - Vanemuine
21. Ilo-Ann Saarepera - Noad kanade sees - EMTA/Tallinna Linnateater
20. Ester Kuntu - Kriidiaed - Eesti Draamateater
19. Ester Kuntu - Kui ühest rinnast kaks me nutsime - Tallinna Kirjanduskeskuse teatriprojekt
18. Markus Habakukk - Läbi/mäng - Teater Kelm
17. Markus Truup - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater
16. Imre Õunapuu - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater
15. Jekaterina Burdjugova - Kuu aega maal - Vene Teater
14. Ilo-Ann Saarepera - 12 vihast - EMTA/Paide Teater/Tartu Uus Teater
13. Marian Heinat - Faust - Vanemuine
12. Karmo Nigula - Morten Mortensoni aed - Teater Kelm
11. Kristjan Lüüs - Mowgli - Teater Kelm

10. Ott Raidmets - Pikse pill - R.A.A.A.M.

9. Piret Krumm - Kalevipoeg - Vanemuine

8. Ursel Tilk - 12 vihast - EMTA/Paide Teater/Tartu Uus Teater

7. Joosep Uus - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater

----------

6. Nils Mattias Steinberg - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater

5. Steffi Pähn - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater

4. Sander Rebane - Märter - Endla

3. Pääru Oja - Toomas Nipernaadi - TeMuFi

2. Veiko Porkanen - Midagi tõelist - Vanemuine

1*. MIRKO RAJAS - KENTSAKAS JUHTUM KOERAGA ÖISEL AJAL - NUKUAASTA PARIM 60+ NÄITLEJA


27. Anu Lamp - John - Tallinna Linnateater
26. Tõnu Kark - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival
25. Toomas Suuman - Saaks veel Eestissegi - Müüdud Naer
24. Liilia Golovataja - Kuu aega maal - Vene Teater
23. Guido Kangur - Pelgan iga vihmapiiska (SentiMentaalne tants) - Eesti Draamateater
22. Ene Järvis - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater
21. Ita Ever - Kriidiaed - Eesti Draamateater
20. Ülle Kaljuste - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival
19. Jüri Vlassov - Toomas Nipernaadi - TeMuFi
18. Mari Lill - Bella figura - Eesti Draamateater
17. Lii Tedre - Itk - Endla
16. Anne Veesaar - Kuuvarjutus - Teater Pikk Mari
15. Külliki Saldre - Medeia - Vanemuine
14. Aivar Tommingas - Härra Biedermann ja tulesüütajad - Vanemuine
13. Hannes Kaljujärv - Buratino - Estonia
12. Maria Klenskaja - Kuni ta suri - Rakvere Teater
11. Andres Tabun - Draamakuninganna - Teater Karahvin

10. Ester Pajusoo - Isamaa pääsuksed - Eesti Draamateater/Nargenfestival

9. Kaie Mihkelson - Väikekodanlased - Eesti Draamateater

8. Aleksander Eelmaa - Põhjas - Tallinna Linnateater

7. Jaan Rekkor - Mõnus maatükk - Eesti Draamateater

----------

6. Maria Klenskaja - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival

5*. Peeter Jürgens - Lovesong. Ühe armastuse lugu - Ugala

4. Lembit Peterson - Kuningas Lear - Theatrum

3. Andrus Vaarik - Mineku eel - Tallinna Linnateater

2. Guido Kangur - 33 variatsiooni - Vanemuine

1. ANU LAMP - KALEVIPOEG - VANEMUINEAASTA PARIM UUS NÄITLEJA (keda varem pole õnnestunud laval näitlemas näha - kogu nimekiri väärt uutest tulijatest on 89 nime pikkune, siin neist tipp 39)


39. Maria Liive - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
38. Jaagup Tuisk - Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater
37. Marten Kuningas - Transiit. Peatage muusika - R.A.A.A.M.
36. Priit Sonn - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater
35. Vootele Ruusmaa - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater
34. Karl Vilhelm Valter - Offline - Piip ja Tuut Teatri projekt
33. Aksel Ojari - Offline - Piip ja Tuut Teatri projekt
32. Raiko Raalik - Buratino - Estonia (ilmselt olen teda ka varem näinud, aga pole varem listides üles tähendanud)
31. Märten Metsaviir - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
30. Maarja Johanna Mägi - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
29. Donald Tomberg - Neli monoloogi Püha Jüri asjus - Theatrum (ilmselt olen teda ka varem näinud, aga pole varem listides üles tähendanud)
28. Mehis Tiits - Buratino - Estonia
27. Andres Õis - Armastus on ajaviide - Teater Tuulekell
26. Oskar Kröönström - Miljoni vaade - Tallinna Linnateater/Vana Baskini Teater
25. Aleksandr Kutšmezov - Tuleb/Ei tule - Vene Teater/Audiokinetica
24. Oskar Seeman - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
23. Ketter Orav - Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater
22. Kristiin Räägel - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
21. Simo Andre Kadastu - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
19.-20. Kaarel Pogga - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
19.-20. Ken Rüütel - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
18. Pirte Laura Lember - Offline - Piip ja Tuut Teatri projekt
17. Kristjan Arunurm - Suvepäev - Salme Teater
16. Silver Sepp - Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater
15. Janet Vavilov - Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater
14. Kreidy Naudre - Armastus Laitses - Laitse teatriprojekt
13. Jan Kaus - Stiiliharjutused - Tähesõjad
12. Janika Suurmets - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine
11. Indrek Pangsepp - 100 valget daami - Haapsalu Kultuurikeskus

10. Aleksandr Kutšmezov - Kuu aega maal - Vene Teater

9. Lena Barbara Luhse - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater

8. Rauno Polman - Mowgli - Teater Must Kast

7. Aleksandr Okunev - Richard III - Vene Teater

6. Siim Angerpikk - Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater

----------

5. Valter Soosalu - Sweeney Todd - Vanemuine

4. Liidia Golovataja - Richard III - Vene Teater

3. Toomas Täht - Stiiliharjutused - Tähesõjad

2. Ksenia Agarkova - Kuu aega maal - Vene Teater

1. NATALJA DÕMTŠENKO - Richard III - Vene TeaterAASTA ELAMUS INDIE-TEATRIS


47. R.A.A.A.M. - Transiit. Peatage muusika
46. Eesti Noorte Muusikaliteater - Sofia
45. Piip ja Tuut Teater - Pimedas ja teki all
44. Theatrum - Neli monoloogi Püha Jüri asjus
43. Piip ja Tuut Teatri projekt - Offline
42. Salme Teater - Suvepäev
41. Movement in Principle - Oodates
40. VAT Teater - #kaotamindära
39. Improteater Impeerium - Laval koos Argo Aadliga
38. Teater Tuulekell - Armastus on ajaviide
37. VAT Teater - Blow-up
36. Theatrum - Suur maaimateater
35. Karlova Teater - Juveliiri juubel
34. La La Ladies - La La Wonderland
33. Kuressaare Linnateater - Meretagune paradiis
32. Piip ja Tuut Teater - Piip 20 Tuut juubeldavad
31. Paide Teater - Kaitseala
30. Piip ja Tuut Teater - Preili Landskrone ja härra Pilstickeri armastuslugu
29. Kinoteater - Ei tao
28. Piip ja Tuut Teater - Lõvi Lõrr ja jänes Jass
27. VAT Teater - Kas kalad magavad?
26. Oma Lava - Avameelselt abielust
25. R.A.A.A.M. - Kostja ja hiiglane. Päts
24. Teater Karahvin - Draamakuninganna
23. Teater Must Kast - Mowgli
22. Kukruse Polaarmõisa Teater - Ristumine peateega
21. Teater Kelm - Morten Mortensoni aed - Teater Kelm
20. Tartu Uus Teater - Emmanuelle'i jälgedes
19. Improteater Impeerium - Rõud trip
18. Komöödiateater - Elu on parim meelelahutus
17. Kuressaare Linnateater - Madu oma rinnal
16. Tallinna Kirjanduskeskus - Kui ühest rinnast nutsime me kaks
15. ERM-I Teater - Keisri hull
14. Tähesõjad/TAI/tarkvanem.ee teatriprojekt - Südames sündinud
13. Improteater Impeerium - Pluss Contra
12. Teater Must Kast - Prohvet
11 .Teater Must Kast - Caligula

10. Tartu Uus Teate - Unusta/Unista

9. VAT Teater - Pilgatud pimedus

8. Tähesõjad - Stiiliharjutused

7. Emajõe Suveteater - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt

6*. Teatriühendus Misanzen - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu

----------

5. R.A.A.A.M. - Pikse pill

4. Tartu Uus Teater - Kremli ööbikud

3. ERM-i Teater - Seitse venda ehk Uurali kajakas

2. TeMuFi - Toomas Nipernaadi

1. PIIP JA TUUT TEATER - CABARET SIBERIAAASTA PARIM KUNSTNIK


34. Kristjan Suits - John - Tallinna Linnateater
33. Tiit Ojasoo/Ene-Liis Semper - Kõnts - NO99
32. Eugen Tamberg - Medeia - Vanemuine
31. Ervin Õunapuu - Kostja ja hiiglane. Päts - R.A.A.A.M
30. Rosita Raud - Noored hinged - NUKU
29. Maarja Meeru - 33 variatsiooni - Vanemuine
28. Mart Sander - Savoy ball - Estonia
27. Jaanus Laagriküll - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater/TeatrisTT
26. Rosita Raud - Guuglemuugelpunktkomm - Vanemuine
25. Kristjan Suits - Väike jumalanna - EMTA/Eesti Draamateater
24. Arthur Arula - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater
23. Marion Undusk - Hullemast hullem - Rakvere Teater
22. Jaanus Laagriküll - Toomas Nipernaadi - TeMuFi
21. Ott Kangur - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
20. Annika Aedma - Protsess - TÜ VKA/NUKU
19. Kristi Leppik - Ristumine peateega - Kukruse Polaarmõisa Teater
18. Iir Hermeliin - Kaunitar ja koletis - Vanemuine
17. Kristjan Suits - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
16. Silver Vahtre - Meretagune paradiis - Kuressaare Linnateater
15. Kristjan Suits - Lohe needus - Eesti Draamateater
14. Iir Hermeliin - Sweeney Todd - Vanemuine
13. Saša Pepeljajev - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine
12. Cordelia Matthes - Don Juan - Vanemuine
11. Jevgenija Šutina - Richard III - Vene Teater

10. Kristjan Suits - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

9. Liina Keevallik - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava

8. MIMproject - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia/Kanuti Gildi Saal

7. Pille Jänes - Faust - Vanemuine

----------

6. Martin Mikson - Põhjas - Tallinna Linnateater

5. Jaanus Laagriküll - Mineku eel - Tallinna Linnateater

4. Kristjan Suits - Kalevipoeg - Vanemuine

3. Kristjan Suits - Metsa forte - Eesti Draamateater/Nargenfestival

2. Marion Undusk - Gulliveri reisid - NUKU

1*. MAARJA PABUNEN - ÕHTU ON SALAMERI. EDGAR VALTERI RAHUTU RAHU - TEATRIÜHENDUS MISANZENAASTA PARIM KOSTÜÜMIKUNSTNIK


32. Nele Sooväli - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater
31. Rosita Raud - Noored hinged - NUKU
30. Rosita Raud - Tuleb/Ei tule - Vene Teater/Audiokinetica
29. MIMproject - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia
28. Annika Aedma - Protsess - TÜ VKA/NUKU
27. Maarja Pabunen - Caligula - Teater Must Kast
26. Ruta Kupla - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater
25. Reet Aus - Põhjas - Tallinna Linnateater
24. Kristiina Põllu - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
23. Pille Jänes - Elu ja armastus - Endla
22. Vladimir Anšon - Kuningas Lear - Theatrum
21. Rosita Raud - Lumekuninganna - TÜ VKA/Ugala
20. Kristjan Suits - Väike jumalanna - EMTA/Eesti Draamateater
19. Mart Sander - Savoy ball - Estonia
18. Anni Jõeaas - Väike Gavroche - NUKU
17. Jaak Vaus - Armastus on ajaviide - Teater Tuulekell
16. Rosita Raud - Guugelmuugelpunktkomm - Vanemuine
15. Pille Kose/Eve Ormisson - Blow-up - VAT Teater
14. Maret Tamme - Mowgli - Teater Must Kast
13. Jekaterina Sedova - Kuu aega maal - Vene Teater
12. Annika Pakk - Keisri hull - ERM-i Teater
11. Triinu Pungits - Buratino - Estonia

10. Arthur Arula - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater

9. Iir Hermeliin - Sweeney Todd - Vanemuine

8. Kaia Tungal - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine

7. Bruno Schwengl - Don Juan - Vanemuine

6. Kristjan Suits - Kalevipoeg - Vanemuine

----------

5. Triinu Pungits/Jaagup Roomet - Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad - Tallinna Linnateater

4. Jevgenia Šutina - Richard III - Vene Teater

3. Marion Undusk - Gulliveri reisid - NUKU

2. Eugen Tamberg - Medeia - Vanemuine

1. MARE RAIDMA - KAUNITAR JA KOLETIS - VANEMUINEAASTA PARIM MUUSIKALINE KUJUNDUS/HELI


36. Urmas Lattikas - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
35. Madis Kreevan - Romantiline komöödia - Improteater Impeerium
34. ?? - Richard III - Vene Teater
33. ans.Triskele/Lauri Kaldoja - Elokäük - Rahe/Hageri projektiteater
32. Markus Robam/Jürgen Reismaa - Loodusjõud - Von Krahli Teater
31. Vootele Ruusmaa - Saaks veel Eestissegi - Müüdud Naer
30. Veiko Tubin - Kas kalad magavad - VAT Teater
29. Ardo Ran Varres - Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad - Tallinna Linnateater
28. Arbo Maran - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater
27. Kaarel Kuusk - Mowgli - Teater Must Kast
26. Veiko Tubin? - Pikse pill - R.A.A.A.M.
25. Peeter Rebane - Armastus on ajaviide - Teater Tuulekell
24. Ansambel "A gde Elmo"(Ivo Uukkivi, Jarek Kasar, Veiko Tubin, Martin Kõrv, Marten Kuningas, Pavel Botsarov, Steffi Pähn) - Transiit. Peatage muusika - R.A.A.A.M.
23. Sander Mölder - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater
22. Vootele Ruusmaa - Protsess - TÜ VKA/NUKU
21. Kulno Malva/Kristjan Priks - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater
20. ?Lexsoul Dancemachine? - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
19. Jaan Sööt - Toomas Nipernaadi - TeMuFi
18. Tõnu Kajuste/Tõnis Kõrvits - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival
17. Jakob Juhkam/Tiit Ojasoo/Ene-Liis Semper - Kõnts - NO99
16. Karl Petti - Caligula - Teater Must Kast
15. Kaarel Kuusik - Moraal - Ugala
14. Kristen Kütner - Morten Mortensoni aed - Teater Kelm
13. Jakob Juhkam - Kihnu Jõnn - NO99/Jalostamo2
12. Mart Müürisepp - Krõll - NUKU
11. Ragnar Toompuu - Laval koos Argo Aadliga - Improteater Impeerium

10. Siim Aimla - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut teater

9. Sander Mölder - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater

8. Eve Neumann/Tua Hakanpää - Väike jumalanna - EMTA/Eesti Draamateater

7. Kenn-Eerik Kannike - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine

6. Tarvo Krall - Rõud trip - Improteater Impeerium

----------

5. Trupp - Stiiliharjutused - Tähesõjad

4. Kristjan Kallas - Blow-up - VAT Teater

3. Tõnu Kaljuste/Tõnis Kõrvits/Tõnu Kõrvits - Metsa forte - Eesti Draamateater/Nargenfestival

2. Ele Sonn - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater

1. SILVER SEPP - SEITSE VENDA EHK UURALI KAJAKAS - ERM-I TEATERAASTA PARIM HELILOOJA (originaal)


40. Ardo Ran Varres - Lohe needus - Eesti Draamateater
39. Markus Robam - Üksi ja Esmeralda - Theatrum
38. Markus Robam - Elias maa pealt - NUKU
37. Veiko Tubin - Madu oma rinnal - Kuressaare Linnateater
36. Argo Vals - Naine merelt - Ugala
35. Taavi-Peeter Liiv - Preili Julie - Tallinna Linnateater
34. Ardo Ran Varres - Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimasedpäevad - Tallinna Linnateater
33. Peeter Rebane - 100 valget daami - Haapsalu Kultuurikeskus
32. Liina Sumera - Vari - NUKU
31. Jorgen Järva - Offline - Piip ja Tuut Teatri projekt
30. Ekke Västrik - Puuhaldjate lugu - NUKU
29. Tauno Aints - Guugelmuugelpunktkomm - Vanemuine
28. Veiko Tubin - Pikse pill - R.A.A.A.M.
27. Markus Robam - Südames sündinud - Tähesõjad/TAI/tarkvanem.ee teatriprojekt
26. Vootele Ruusmaa - Saaks veel Eestissegi - Müüdud Naer
25. Peeter Konovalov - Lumekuninganna - TÜ VKA/Ugala
24. Eva ja Villu Talsi - Preili Landskrone ja härra Pilstickeri armastuslugu - Piip ja Tuut Teater
23. Tanel Kulla - Voomavoos - Tallinna Tantsuteater
22. Urmas Lattikas - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
21. MIMproject - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia/Kanuti Gildi Saal
20. Andres Lemba - Kastanid tulest ehk Rahvusooperi poistekoori lood - Estonia
19. Peeter Konovalov - Meretagune paradiis - Kuressare Linnateater
18. Aleksandr Žedeljov - Richard III - Vene Teater
17. Liina Sumera - Gulliveri reisid - NUKU
16. Tanel Siimann - Janud - TÜ VKA
15. Markus Robam - Noored hinged - NUKU
14. Vootele Ruusmaa - Protsess - TÜ VKA/NUKU
13. Aleksandr Žedeljov - Tuleb/Ei tule - Vene Teater/Audiokinetica
12. Helena Tulve - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine
11. Rasmus Puur - Pilvede värvid - Estonia

10. Robert Jürjendal - Kalevipoeg - Vanemuine

9. Villem Rootalu - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen

8. Kristjan Kallas - Blow-up - VAT Teater

7. Ann Reimann - Öö lõpp - Vaba Lava

6. Valter Soosalu - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater

----------

5. Kaarel Orumägi/Kärt Anton - Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater

4. Kirill Havanski - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater

3. Siim Aimla - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater

2. Kulno Malva/Kristjan Priks - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

1. SILVER SEPP - SEITSE VENDA EHK UURALI KAJAKAS - ERM-I TEATERAASTA PARIM VISUAAL-/TEHNILISED LAHENDUSED/VIDEOKUNSTNIK


28. Sander Tuvikene - Kastanid tulest ehk Rahvusooperi poistekoori lood - Estonia (videokunstnik)
27. Kärt Petser - Caligula - Teater Must Kast (videokunstnik)
26. Merle Kannus - Vürst ja tantsijanna ehk Klaasist mälu - Ajateater (videokunstnik)
25. Karl Kalju Kivi - Puuhaldjate lugu - NUKU ("puu" konstruktsoon)
24. Margit Lepla - Mowgli - Teater Must Kast (grimmikunstnik)
23. Argo Valdmaa - Pilvede värvid - Estonia (videokunstnik)
22. Ingmar Jõela/Gabriela Liivamägi/Oskar Aitaja - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater (video)
21. Sander Põldsaar - Kas kalad magavad? - VAT Teater (videokunstnik)
20. Kristjan Suits - Härra Biedermann ja tulesüütajad - Vanemuine (videokunstnik)
19. Kärt Petser - Koletis - Paide Teater (videokunstnik)
18. Henry Griin - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater (videokunstnik)
17. Juho Porila - Faust - Vanemuine (videokunstnik)
16. Argo Valdmaa - Kostja ja hiiglane. Päts - R.A.A.A.M.
15. TÜ VKA tudengid TAAVET JANSENI juhendamisel - Protsess - TÜ VKA/NUKU
14. Juho Porila - 33 variatsiooni - Vanemuine (videokujundaja)
13. Argo Valdmaa - Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater (videokujundus)
12. Sander Põldsaar - #kaotamindära - VAT Teater (video- ja helikunstnik)
11. Alyona Movko - Elias maa pealt - NUKU (videokunstnik)

10. Maria Elisaveta Roosalu - Janud - TÜ VKA (videokunstnik)

9. Taavi Varm - Sweeney Todd - Vanemuine (videokunstnik)

----------

8. Kristjan Suits - Kalevipoeg - Vanemuine (videokunstnik)

7. Alyona Movko/Katrin Sipelgas/Mait Mäekivi - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava (videokunstnik, filmikunstnik ja operaator)

6. MIMproject - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia/Kanuti Gildi Saal (video- ja visuaaltehnilised lahendused)

5. Sebastian Talmar(helikunstnik)/Petri Parrik(helitehnik) - Öö lõpp - Vaba Lava

4*. Tiit Ojasoo/Ene-Liis Semper - Kõnts - NO99 (lava)

3*. Lauri Urb - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU (videokujundaja)

2. Taavi Tõnisson/Allan Räim/Marion Undusk - Gulliveri reisid - NUKU (lavastaja ja kunstnik-visuaaltehnilised lahendused ja nukud/maskid)

1*. ALYONA MOVKO/SANDER TUVIKENE - ÕHTU ON SALAMERI. EDGAR VALTERI RAHUTU RAHU - TEATRIÜHENDUS MISANZEN (VIDEOKUNSTNIKUD)AASTA PARIM VALGUSKUNSTNIK

Esimene koht läks jagamisele, sest üks valgustus on loodud teatrisaali, teine osaliselt ka õue. Mõlemad tööd väga erilised ja erinevad kõikidest teistest. Mõlemad lummavad ning väga olulised osad lavastustervikust. Mõlemad valguskunstnikud lõid üldse väga mitmete töödega läbi aasta laineid! Tore tõdeda, et mitmeid naisvalguskunstnikke on ka tõusmas tippude sekka!

42. Rene Liivamägi - Suur maailmateater - Theatrum
41. Karl Kalju Kivi - Puuhaldjate lugu - NUKU
40. Arne Maasi - Kuni ta suri - Rakvere Teater
39. Karolin Tamm - Popi ja Huhuu - Karlova Teater
38. Petri Tuhkanen - Kihnu Jõnn - NO99
37. Petri Tuhkanen - Kõnts - NO99
36. Priidu Adlas - Gulliveri reisid - NUKU
35. Priidu Adlas - Pikse pill - R.A.A.A.M.
34. Saša Pepejajev - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine
33. Merily Loss - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater
32. Sander Põllu - Pilgatud pimedus - VAT Teater
31. Karolin Tamm - Voomavoos - Tallinna Tantsuteater
30 .Karolin Tamm - Caligula - Teater Must Kast
29. Merily Loss - Miljoni vaade - Tallinna Linnateater/Vana Baskini Teater
28. Anton Andrejuk - Tuleb/Ei tule - Vene Teater
27. Kristjan Suits - Moraal - Ugala
26. Giorgio Madia/Tõnis Järs - Don Juan - Vanemuine
25. Karmen Tellisaar - Medeia - Vanemuine
24. Emil Kallas - Põhjas - Tallinna Linnateater
23. Taavi Toom - Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater
22. Priidu Adlas - Ilmavõõras - Saueaugu Teatritalu
21. Priidu Adlas - Vari - NUKU
20. Tõnu Eimra - Faust - Vanemuine
19. Karl Marken - Blow-up - VAT Teater
18. Arne Maasi - {Sajandi lugu}: Puudutada kuud - Rakvere Teater/Fine5
17. Sander Põllu - #kaotamindära - VAT Teater
16. Karl Marken - Prohvet - Teater Must Kast
15. Priidu Adlas - Kostja ja hiiglane. Päts - R.A.A.A.M.
14. Rene Liivamägi - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
13. Karl Marken - Elias maa pealt - NUKU
12. Palle Palme - Kaunitar ja koletis - Vanemuine
11. Priidu Adlas - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava

10. Airi Eras - Lohe needus - Eesti Draamateater

9. Oliver Kulpsoo - Oodates - Movement in Principles

8. MIMproject - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia/Kanuti Gildi Saal

----------

7. Karolin Tamm - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater

6. Kristjan Suits - Kalevipoeg - Vanemuine

5. Anton Andrejuk - Richard III - Vene Teater

4. Oliver Kulpsoo - p(ÖÖ) - NUKU

3*. Rene Liivamägi - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU

1.-2. KRISTJAN SUITS - ÖÖ LÕPP - VABA LAVA
1*.-2. PRIIDU ADLAS - ÕHTU ON SALAMERI. EDGAR VALTERI RAHUTU RAHU - TEATRIÜHENDUS MISANZENAASTA PARIM KOREOGRAAFIA/LIIKUMINE/LAVAVÕITLUS

Selles tabelis on võetud arvesse, et kui tegemist ongi tantsuetendusega, siis seda suuremad on nõudmised ning seega kuigi koreograafilises mõttes võib tantsukäekiri ja kunstiline väärtus olla madalamal positsioonil kõrgem, siis kuna need on ka proffide poolt tantsitud, siis ei saa päris võrdeliselt neid arvestada. Lähtutud on puhtalt sellelt pinnalt kui suure elamuse koreograafia ja teostus kokku kogu sisu ja dramaturgiaga integreeritult ja tervikkonktekstis on andnud.

41. Tanel Saar - Blow-up (lavastaja/liikumisjuht) - VAT Teater
40. Tiina Mölder/Kristin Made - Üksi ja Esmeralda - Theatrum
39. Kaire Russ - Kaunitar ja koletis - Vanemuine (lavavõitlus)
38. Siim Tõniste - Elias maa pealt - NUKU
37. Jüri Nael - Kõnts - NO99 (töö kehaga)
36. Carolina Tagobert - Janud - TÜ VKA
35. Rene Nõmmik/Tiina Ollesk - Kostja ja hiiglane. Päts - R.A.A.A.M.
34. Evelyn Piirak - Toomas Nipernaadi - TeMuFi
33. Madli Teller - Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad - Tallinna Linnateater
32. Rauno Zubko - Preili Julie - Tallinna Linnateater
31. Marika Aidla - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater
30. Siim Tõniste - 100 valget daami - Haapsalu Kultuurikeskus
29. Olga Privis - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava
28. Hanna Junti - Noored hinged - NUKU
27. Raho Aadla - Voomavoos - Tallinna Tantsuteater
26. Jaanika Tammaru - Mowgli - Teater Must Kast
25. MIMproject - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvad - Estonia
24. Sander Pukk - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
23. Rein Oja - Hullemast hullem - Rakvere Teater
22. Jan Teevet - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater
21. Haide Männamäe/Toomas Tross - Piip 20 Tuut juubeldavad - Piip ja Tuut Teater
20. Karl Laumets - Kalevipoeg - Vanemuine
19. Tiina Mölder - Öö lõpp - Vaba Lava
18. Indrek Sammul - Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad - Tallinna Linnateater
17. Katrin Noorkõiv - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater
16. Kristin Murula/Villiko Kruuse - Buratino - Estonia
15. Isumi Ashizawa - Väike jumalanna - EMTA/Eesti Draamateater
14. Jaanika Tammaru - Prohvet - Teater Must Kast
13. Indrek Kornel - Oodates - Movement in Principles
12. Olga Privis - Protsess - NUKU/TÜ VKA
11. Marie Loviise Mänd - Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater

10. Ingmar Jõela - Savoy ball - Estonia

9. Adrienne Ǻbjörn - Kaunitar ja koletis - Vanemuine

8. Janek Savolainen - Sweeney Todd - Vanemuine

7. Olga Privis - Gulliveri reisid - NUKU

----------

6. Marge Ehrenbusch - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater

5. Ingmar Jõela - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater

4. Saša Pepeljajev - Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine

3*. Giorgio Madia - Don Juan - Vanemuine

2. Olga Privis - Richard III - Vene Teater

1. RENE NÕMMIK/TIINA OLLESK - {SAJANDI LUGU}: PUUDUTADA KUUD - RAKVER TEATER/FINE5AASTA SUURIM POSITIIVNE ÜLLATUS/AVASTUS


44. Andri Luup - Suur maailmateater - Theatrum
43. Mathias-Einari Leedo - Protsess - TÜ VKA/NUKU
42. Arolin Raudva - Voomavoos - Tallinna Tantsuteater
41. nullteater
40. Mari Anton - Lumekuninganna - TÜ VKA/Ugala
39. Tsirkusestuudio Folie - Kastanid tulest ehk Rahvusooperi poistekoori lood - Estonia
38. Janne Sevtšenko - Buratino - Estonia
37. NO99 - Kõnts
36. Pirjo Levandi - Avameelselt abielust - Oma Lava
35. Salme Teater
34. Oliver Kulpsoo - p(ÖÖ) ja Oodates (valguskunstnik) - vastaval NUKU ja Movement in Principles
33. Raimo Pass - Saade - Eesti Draamateater
32. Grete Jürgenson - Kaitseala - Paide Teater
31. Marten Kuningas - Transiit. Peatage muusika - R.A.A.A.M.
30. Eesti Noorte Muusikaliteater - Sofia
29. Erik Ruus - Neli monoloogi Püha Jüri asjus - Theatrum
28. Aleksander Eelmaa - Põhjas - Tallinna Linnateater
27. Kristjan Põldma - Prohvet - Teater Must Kast
26. Lee Trei - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
25. Marion Undusk - Gulliveri reisid (kunstilised lahendused) - NUKU
24. Ott Raidmets - Pikse pill - R.A.A.A.M.
23. Liisa Pulk - Blow-up (kareda häälega fotoagent) - VAT Teater
22. Kaisa Selde - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU
21. Nils Mattias Steinberg - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater
20. Johannes Richard Sepping - 12 vihast - EMTA/Paide Teater/Tartu Uus Teater
19. Karl Laumets - Kalevipoeg (lavastaja ja dramatiseerijana) - Vanemuine
18. Andero Ermel - Põhjas - Tallinna Linnateater
17. Villike Teateritalu
16. Liis Lass - Põhjas - Tallinna Linnateater
15. Kristjan Üksküla - Põhjas - Tallinna Linnateater
14. Jane Napp - Ristumine peateega; Unusta/Unista - vastavalt Kukruse Polaarmõisa Teater ja Tartu Uus Teater
13. Martin Algus - Midagi tõelist - Vanemuine
12. Jan Teevet - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater
11. Jaanus Nuutre - Unusta/Unista (näitleja), Suvepäev (lavastaja) - vastavalt Tartu Uus Teater ja Salme Teater

10. Movement in Principles

9. MIMproject - Estonia/Kanuti Gildi Saal

8. Roland Laos - #kaotamindära - VAT Teater

7. Rasmus Kull - Sweeney Todd - Vanemuine

6. Pirjo Levandi - Armastus Laitses - Laitse teatriprojekt

5. Marian Heinat - Faust - Vanemuine

4. Vene Teater - Richard III

3. Kirjanikud keset teatrit & näitlejad keset kirjandust-Tähesõjad-Stiiliharjutused

2. ERM-i TEATER

1. IMPROTEATER IMPEERIUMAASTA PARIM AUDIO-NÄITLEJA


17. Kirill Havanski - Koletis - Paide Teater (pimedad hetked)
16. Märt Avandi - Vedelvorst  -Endla
15. Tõnu Oja - Autod 3 - (multifilm)
14. Natalja Dõmtšenko - Tuleb/Ei tule - Vene Teater
13. Evelin Võigemast - Autod - (multifilm)
12. Harriet Toompere - Autod - (multifilm)
11. Riho Kütsar - Kalevipoeg (kostüümis) - Vanemuine

10. Marius Peterson - Neli monoloogi Püha Jüri asjus - Theatrum

9. Rauno Kaibianen - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen

8. Sergo Vares - Autod 3 - (multifilm)

7. Indrek Taalmaa - Autod 3 - (multifilm)

6. Liisu Krass - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen

5. Maria Klenskaja - Sinise kaevu muusika - (kuuldemäng)

4. Ita Ever - Cars 3 - (multifilm)

3. Eva Klemets - Stiiliharjutused (öölasteaed) - Tähesõjad

2. Piret Krumm - Autod 3 - (multifilm)

1. PRIIT VÕIGEMAST - SEIKLUS SALAMANDRIL - (KUULDEMÄNG)AASTA PARIM ANSAMBLIMÄNG

Ansamblimängu hindamiskriteerium koosneb väga mitme komponendi koosmõjust. Eelkõige muidugi peavad olema kõik rollid hästi tehtud ja partnerimäng kõrgel tasemel, tesialt peaks olema sellist koos ühise suure kunstielamuse nimel teisi mängijaid arvestades, aga sellega kooskõlas palju andmist. Ja muidugi teineteise usaldamist, samas ka julgust anda enda mäng teiste kätesse. Tihti noored, isegi lavakooli õpilased on selles osavamad. Samas muidugi peab olema materjal vastav ja no näitlejaid muidugi ka mitmeid, et "ansambli"tunnetus üldse tekkida saaks. Soleerimised muidugi rikuvad seda tunnet või mõni nõrgem lüli võib muidu tugeva ansamblimängule saatuslikuks osutuda. Siin tabelis toodud kõik ansamblimängud andsid osalt tervikelamusest just oma vaimustava koosmängu ja kokkukõlaga.

39. Kukruse Polaarmõisa Teater - Ristumine peateega
38. Tallinna Linnateater - Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad
37. La La Ladies - La La Wonderland
36. Tartu Uus Teater - Emmanuelle'i jälgedes
35. Vanemuine - Faust
34. VAT Teater - Blow-up
33. Endla - Märter
32. VAT Teater - Pilgatud pimedus
31. Emajõe Suveteater - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt
30. EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater - Richard³
28. NUKU - p(ÖÖ)
27. NUKU/TÜ VKA - Protsess
26. Rakvere Teater/Fine5 - {Sajandi lugu}: Puudutada kuud
25. TeMuFi - Toomas Nipernaadi
24. NUKU - Krõll
23. EMTA/Tallinna Linnateater - Kratt
22. Tallinna Linnateater - Mineku eel
21. NUKU - Noored hinged
20. Teater Must Kast - Prohvet
19. NUKU - Väike Gavroche
18. EMTA/Eesti Draamateater - Väike jumalanna
17. Eesti Draamateater/Nargenfestival - Isamaa pääsukesed
16. Vanemuine - 33 variatsiooni
15. NUKU - Gulliveri reisid
14. Teater Must Kast - Mowgli
13. Improteater Impeerium - Pluss Contra
12. Tähesõjad - Stiiliharjutused
11. NO99 - Kõnts

10. EMTA/Tallinna Linnateater - Väike prints

9. Rakvere Teater - Paunvere poiste igavene kevade

8. Vene Teater - Richard III

7. ERM-i Teater - Seitse venda ehk Uurali kajakas

6. NUKU - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal

5. Teater Must Kast - Caligula

4. Improteater Impeerium - Rõud trip

3. Tallinna Linnateater - Põhjas

2. Vanemuine - Kalevipoeg

1. RAKVERE TEATER - HULLEMAST HULLEMAASTA PARIM KOMÖÖDIA


17. Vedelvorst - Endla
16. Kuni ta suri - Rakvere Teater
15. Ei tao - Kinoteater
14. Rõud trip - Improteater Impeerium
13. Emmanuelle'i jälgedes - Tartu Uus Teater
12. Lõvi Lõrr ja jänes Jass - Piip ja Tuut Teater
11. Pilgatud pimedus - VAT Teater

10. Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival

9. Morten Mortensoni aed - Teater Kelm

8. Pikse pill - R.A.A.A.M.

7. Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater

6. Pluss Contra - Improteater Impeerium

----------

5. Kalevipoeg (tänu 2.vaatusele) - Vanemuine

4. Hullemast hullem - Rakvere Teater

3. Stiiliharjutused - Tähesõjad

2. Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater

1. PAUNVERE POISTE IGAVENE KEVADE - RAKVERE TEATERAASTA PARIM MUUSIKALINE/TANTSULINE LAVASTUS


30. Voomavoos - Tallinna Tantsuteater
29. p(ÖÖ) - NUKU
28. Moraal - Ugala
27. Transiit. Peatage muusika - R.A.A.A.M.
26. Väike Gavroche - NUKU
25. Elokäük - Rahe/Hageri teatriprojekt
24. Kastanid tulest ehk Rahvusooper poistekoori lood - Estonia
23. Buratino- Estonia
22. Krõll - NUKU
21. Väike jumalanna - EMTA/Eesti Draamateater
20. Preili Landskrone ja härra Piilstickeri armastuslugu - Piip ja Tuut Teater
19. Piip 20 Tuut juubeldavad - Piip ja Tuut Teater
18. Stiiliharjutused - Tähesõjad
17. Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater
16. La La Wonderland - La La Ladies
15. Oodates - Movement in Principles
14. Pilvede värvid - Estonia
13. Savoy ball - Estonia
12. Metsa forte - Eesti Draamateater/Nargenfestival
11. Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater

10. Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater

9. Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

8. 33 variatsiooni - Vanemuine

7. Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia/Kanuti Gildi Saal

----------

6. {Sajandi lugu}: Puudutada kuud - Rakvere Teater/Fine5

5*. Don Juan - Vanemuine

4. Mees, kes teadis ussisõnu - Vanemuine

3. Sweeney Todd - Vanemuine

2. Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater

1. KREMLI ÖÖBIKUD - TARTU UUS TEATERAASTA PARIM LASTELE/NOORTELE MÕELDUD LAVASTUS


24. Lumekuninganna - TÜ VKA/Ugala
23. Kaunitar ja koletis - Vanemuine
22. Vari - NUKU
21. #kaotamindära - VAT Teater
20. Vai-Vai Vargamäe - Ugala
19. Moraal - Ugala
18. Üksi ja Esmeralda - Theatrum
17. Elias maa pealt - NUKU
16. Lohe needus - Eesti Draamateater
15. p(ÖÖ) - NUKU
14. Pimedas ja teki all - Piip ja Tuut Teater
13. Loomad - Piip ja Tuut Teater
12. Buratino - Estonia
11. Preili Landskrone ja härra Pilstickeri armastuslugu - Piip ja Tuut Teater

10. Piip 20 Tuut juubeldavad - Piip ja Tuut Teater

9. Krõll - NUKU

----------

8. Offline - Piip ja Tuut Teatri projekt

7. Kas kalad magavad - VAT Teater

6. Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater

5*. Väike Gavroche - NUKU

4*. Lõvi Lõrr ja jänes Jass - Piip ja Tuut Teater

3. Mowgli - Teater Must Kast

2. Gulliveri reisid - NUKU

1*. KENTSAKAS JUHTUM KOERAGA ÖISEL AJAL - NUKUAASTA PARIM KODUMAINE DRAMATURGIA (originaal)


20. Jaanus Vaiksoo - Kastanid tulest ehk Rahvusooper poistekoori lood - Estonia
19. Kristiina Jalasto - #kaotamindära - VAT Teater
18. Oliver Issak - Kaitseala - Paide Teater
17. Külli Reinumägi/Pirjo Levandi/Eva Kalbus - interjuud "Avameelselt" abielust jaoks - Oma lava
16. Priit Põldma - Ilmavõõras - Saueaugu Teatritalu
15. Ingmar Jõela/Priit Põldma - Kratt - EMTA/Tallinna Linnateater
14. Sander Rebane ja Kinoteater - Ei tao - Kinoteater
13. Meelis Friedenthal - Vaim masinas. G. F. Parrot - Vanemuine
12. Reimo Sagor - AK-47 - Vanemuine
11. Jaak Kilmi/Kiur Aarma - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava

10. Ivar Põllu - Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater

9. Urmas Vadi - Emmanuelle'i jälgedes - Tartu Uus Teater

8. Andra Teede/dok-materjal - Südames sündinud - Tähesõjad/TAI/tarkvanem.ee teatriprojekt

----------

7. Kaija M Kalvet - Prohvet - Teater Must Kast

6. Andrus Kivirähk - Isamaa pääsukesed - Eest Draamateater/Nargenfestival

5*. Liis Väljaots/Helen Rekkor - Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen

4. Eva Klemets/Jan Kaus/Indrek Koff/Toomas Täht - Stiiliharjutused - Tähesõjad

3*. Karl Koppelmaa - Morten Mortensoni aed - Teater Kelm

2. Jim Ashilevi - Unusta/Unista - Tartu Uus Teater

1. MARTIN ALGUS - MIDAGI TÕELIST - VANEMUINEAASTA PARIM VÄLISMAINE DRAMATURGIA (esmakordselt Eesti teatrilavadel)


19. Pedro Calderon de la Barca - Suur maailmateater - Theatrum
18. Heinrich Christiansen - Moraal - Ugala
17. Nichola McAuliffe - Juveliiri juubel - Karlova Teater
16. Nadežda Ptuškina - Kuni ta suri - Rakvere Teater
15. Krysztof Bizio - Itk - Endla
14. Brian Friel - Lõikuspeo tantsud - Rakvere Teater
13. Jens Raschke - Kas kalad magavad? - VAT Teater
12. Slawomir Mrožek - Suvepäev - Salme Teater
11. Alan Ayckbourn - Madu oma rinnal - Kuressaare Linnateater

10. Enid Bagnold - Kriidiaed - Eesti Draamateater

9. Nick Payne - Tähtede seis - Ugala

8. Abi Morgan - Lovesong. Ühe armastuse lugu - Ugala

7. H.Lewis, J.Sayer, H.Shields - Hullemast hullem - Rakvere Teater

6. Marius von Mayenburg - Märter - Endla

----------

5. Moises Kaufman - 33 variatsiooni - Vanemuine

4. Wolfram Lotz - Pilgatud pimedus - VAT Teater

3. Lauris Gundars - Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater/TeatrisTT

2. Damir Salimzianov - Pikse pill - R.A.A.A.M.

1. FLORIAN ZELLER - MINEKU EEL - TALLINNA LINNATEATERAASTA PARIM DRAMATISEERING


23. Liis Aedmaa/Oleg Titov - Lumekuninganna - TÜ VKA/Ugala
22. Mehis Pihla - Lohe needus - Eesti Draamateater
21. Donald Tomberg/Lembit Peterson - Neli monoloogi Püha Jüri asjus - Theatrum
20. Erki Aule - Avameelselt abielust - Oma Lava
19. Urmas Lennuk - Vai-Vai vaene Vargamäe - Ugala
18. Haide Männamäe/Toomas Tross - Lõvi Lõrr ja jänes Jass - Piip ja Tuut Teater
17. Piret SG/Birgit Landberg - Mowgli - Teater Must Kast
16. Mihkel Seeder - Pilgatud pimedus - VAT Teater
15. Vahur Keller - Krõll - NUKU
14. Diana Leesalu - Kui ühest rinnast kaks me nutsime - Tallinna Kirjanduskeskuse teatriprojekt
13. Helena Läks - Noored hinged - NUKU
12. Urmas Lennuk - Väike Gavroche - NUKU
11. Annegret Gertz/Giorgio Madia - Don Juan - Vanemuine

10. Kertu Moppel - Väikekodanlased - Eesti Draamateater

9. Andris Feldmanis/Piret Jaaks - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava

8. Ott Kilusk - Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater

7. Ott Kilusk - Toomas Nipernaadi - TeMuFi

6. Simon Stephens - Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU

----------

5. Elmo Nüganen - Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater

4. Jan Teevet - Richard³ - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater

3. Katrin Pärn/Janek Savolainen/Silver Sepp/Taavi Toom - Seitse venda ehk Uurali kajakas - ERM-i Teater

2. Urmas Lennuk - Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

1. KARL LAUMETS - KALEVIPOEG - VANEMUINEAASTA 10 PARIMAT ALUSMATERJALI, MIDA ON KA VAREM EESTIS LAVASTATUD


Albert Camus - Caligula - Teater Must Kast (õnnustunult)
August Strindberg - Preili Julie - Tallinna Linnateater (ebaõnnestunult)
Ivan Turgenjev - Kuu aega maal - Vene Teater (õnnestunult)
Lev Tolstoi - Elav laip - Ugala (ebaõnnestunult)
Maksim Gorki - Põhjas - Tallinna Linnateater (õnnestunult)
Reginald Rose - 12 vihast - EMTA/Paide Teater/Tartu Uus Teater (ok)
Rudyard Kipling - Mowgli - Teater Must Kast (õnnestunult)
William Shakespeare - Kuningas Lear - Theatrum (ebaõnnestunult)
William Shakespeare - Richard III - EMTA/TÜ VKA/EKA/Paide Teater (õnnestunult)
William Shakespeare - Richard III - Vene Teater (õnnestunult)


AASTA TEATER

48.-53. Von Krahli Teater
48.-53. PolygonTeater
48.-53. Pikk Mari
48.-53. nullteater
48.-53. Komöödiateater
48.-53. Ajateater
45.-47. Vana Baskini Teater
45.-47. Laitse Graniitvilla teatriprojekt
45.-47. Hageri teatriprojekt
38.-44. Müüdud Naer
38.-44. Teater Karahvin
38.-44. Saueaugu Teatritalu
38.-44. La La Ladies teatriprojekt
38.-44. Kinoteater
38.-44. Karlova Teater
38.-44. Haapsalu Kultuurikeskus
36.-37. Oma Lava
36.-37. Tallinna Tantsuteater
32.-35. Tuulekell
32.-35. Salme Teater
32.-35. Kukruse Polaarmõisa Teater
32.-35. Tallinna Kirjanduskeskuse teatriprojekt
31. Movement in Principles
29.-30. Kanuti Gildi Saal
29.-30. Fine5
28. Kuressaare Linnateater
26.-27. NO99
26.-27. Eesti Noorte Muusikaliteater
25. Teater Kelm
24. TeMuFi
20.-23. Vaba Lava
20.-23. Teatriühendus Misanzen
20.-23. Improteater Impeerium
20.-23. Emajõe Suveteater
18.-19. Nargenfestival
18.-19. Endla
17. ERM-i Teater
16. Tähesõjad
15. Theatrum
14. Ugala
13. R.A.A.A.M.
12. Paide Teater

10.-11. Rahvusooper Estonia

10.-11. VAT Teater

9. Teater Must Kast

7.-8. Vene Teater

7.-8. Piip ja Tuut Teater

6. Tartu Uus Teater

-----------

5. Rakvere Teater

4. Eesti Draamateater

3. Tallinna Linnateater

2. NUKU

1. VANEMUINE lisad:

AASTA KÕIGE HALVEM TEATRIELAMUS


7. Orav ja Ilves - Komöödiateater
6. Armastus Laitses - Kalevipoja kojutulek
5. Päikesetriip - Eesti Draamateater
4. Pulli kirves - Endla
3. Pargivaht - Neeruti Mõisateater
2. Sarah Bernhardt'i viimane suvi - Sundown Entertainment

1. Tasujad - UgalaEV100 teatrisarja "SAJANDI LUGU" EDETABEL

Toon ära ka kokkuvõtte EV100 Sajandi loo sarja kohta. Ainus, mis kahjuks nägemata jäi, oli Sõltumatu Tantsu Lava 1920 - 1930 - Rännakud. Tõotatud maa. Osaliselt selles tabelis toodud teatrielamused noppisin juba 2017.aastal.

12. 1910 - 1920 - Revolutsioon - NO99
11. 1920 - 1930 - Rännakud. Maarjamaa laulud - Vanemuine
10. 1930 - 1940 - Sirgu Eesti - Labürintteatriühendus G9/VAT Teater
9. 2020 ja tulevik - Tuleb/Ei tule - Vene Teater/kooliõpilased
8. 2000 - 2010 - Miljoni vaade - Tallinna Linnateater/Vana Baskini Teater
7. 1960 - 1970 - Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas - Estonia/Kanuti Gildi Saal
6. 1970 - 1980 - Hipide revolutsioon - Ugala/R.A.A.A.M.

5. 1980 - 1990 - Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava

4. 1990 - 2000 - {Sajandi lugu}: Puudutada kuud - Rakvere Teater/Fine5

3. 1950 - 1960 - Kaarnakivi perenaine - Endla/Kuressaare Linnateater

2. 2010-2020 - Isamaa pääsukesed - Eesti Draamateater/Nargenfestival

1. 1940 - 1950 - BB ilmub öösel - Tartu Uus Teater/Von Krahli TeaterAASTA PARIM TEATRIKRIITIK


Auri Jürna - Sirp ("Kalevipoeg") - mõnus lugemine ja kaasanoogutamine. Kuidagi nii rahul sellist teksti lugeda igas mõttes.
Heili Sibrits - Postimees ("Sajandi lugu-sari") - tõeliselt suur töö ja huvitav oli lugeda algusest lõpuni.
Kadi Herkül - Postimees ("Jaanipäev") - sain siit midagi teada ning ka see oli siin sõnatatud, mida lugedes mõistsin, miks see lavastust nii tugev ei ole kui võiks-peaks.
Kadi Herkül - Sirp ("Preili Julie")
Madis Kolk - Teatrivaht ("Ice") - mõnus kui kriitikus on kirge. See näitab, et ta hoolib ja talle läheb korda, ükskõik kas meeldib või hoopis ei meeldi. Siiani on see "Ice"-arutelu minu Teatrivahi-sarja lemmik-lõik. Tänu Madisele. Viimasel ajal on saade liikumas sellisesse suunda, mille kuulamiseks ma oma aega ei taha kulutada. Ju sellepärast, et võetakse mingid teemad fookusesse ja siis räägitakse terve saade ühest asjast. Tahaks tegelikult hoopis sellist teatrisarja, kus saaks sõna pigem rohkem teatritegijad, kus räägitakse uutest esietendustest, jagatakse soovitusi ja hoiatusi ja sellele lisaks tehtaks ka mõni sügavam analüüs (mõnikord harva). Praegu on kuidagi paigaltammuvaks sari muutunud... samas teatrisaateid on üldse vähe - Publiku märk ja Tallinna TV Jüri Aarma vestlused ning harva mõni teatriõhtu ka... Jutt jooksis mujale, aga Madist oli selles saates mõnus kuulata.
Margus Mikomägi - Maaleht/Teatritasku ("Richard III") - Läksin puhtalt tänu sellele tekstile Richard III Vene Teatrisse vaatama. Ei kahetse. Marguse tekstidest saab üldse aimu, kas on mõtet vaatama minna või mitte. Ükskõik, kas temale endale meeldib või mitte.
Mario Pulver - Sirp/Egokulturism ("Faust") - Mario kirjutab mõnikord nii ilusti ja hästi, et tekitab kadedust. See oli üks neist kordadest.
Pille-Riin Purje - Sirp ("La h us") - Käisin Pille-Riiniga samal etendusel ja ootasin seda teksti. Olin rahul. Üldse meeldib minule palju rohkem siis teda lugeda, kui ta päriselt rahul ei ole.
Pille-Riin Purje - TMK ("Lendas üle käopesa") - vt. ka eelmist kommentaari. See tekst on mu paari aasta taguse lemmik-teatrikriitiku comeback!


AASTA LOETUMAD TEATRITEKSTID SIIN BLOGIS (koos lugejatearvuga. Google analytics selles raportis ei arvesta korduvlugemisi. Ainult 1 ühe IP aadressi kohta)

Üldiselt tundub, nagu kindel samm saada 1000 lugejat on koostada mõni kokkuvõte või edetabel - need lugejatele meeldivad, sest annavad ilmselt kõige sirgjoonelisemalt edasi millised teatrielamused on soovituslikud, millised mitte. Möödunud aastal loeti blogi üldse rohkem kui kunagi varem. Augustikuus näiteks oli külastuste arv esimest korda 1 kuu jooksul üle 25000! Viimased kuud on pidevalt lugejatearv ühes kuus üle 20000, mis on sellise nö. nišiblogi kohta vägagi arvestatav number. Ilmselt konkureerib numbrilises mõttes mõndade ajalehtede loetavusega... kuigi eks internetist otsida-lugeda ongi vast lihtsam kui paberlehte sirvida. Samas lugejate arv ei ole seotud teksti kvaliteediga. Mõnikord olen võrdlemisi rahul mõne kajastusega, mille olen kirjutanud, aga sellel pole üldse lugejaid, siis jälle mõnel kummalisel mõttevoolul ja struktureerimata/parandamata tekstil koguneb lugejaid väga palju. Kindlasti kasvatab lugejate arvu see, kui olen jõudnud kirjutada võimalikult peatselt pärast esietendust. Samuti see, kui teatrid oma sotsiaalmeedias mõnda teksti jagavad. Võib-olla näitavad need lugeja-arvud ka seda, mille kohta tekste teised eriti palju pole kirjutanud/avaldanud. Lugejad on kirjutanud mulle ka seda, et võiksin karmimalt kirjutada. Kui on ikka jama, siis soovitakse seda ka otsekoheste sõnadega teada saada. Tegelikult läheb tavaliselt ühe etenduse vaatamiseks 2-3 tundi, aga sellest peegelduse/kajastuse kirjutamiseks 2-3 tundi vaatamisest kauem aega. Kuna ma kirjutamise eest palka ei saa, siis teen seda ainult siis kui nö. aega jääb üle (ehk väga harva). Siiski kõik kutse saatnud teatritegijad on minult möödunud aastal tagasiside saanud ja need 2, mille kohta pole veel jõudnud kirjutada, ka need tekstid on mul praktiliselt valmis ja vajavad veel vaid pisut nokitsemist - liitmist ja lahutamist... Siin siis need loetumad möödunud aastal ilmunud tekstidest (Google analytics väidab, et arvestab ainult seda kui teksti keritakse algusest lõpuni lugemiskiirusel):

20. Ood halvale teatrile 1063 lugejat
19. Juunikuu 2018 - teatrikuu kokkuvõte 1094 lugejat
18. La La Wonderland - La La Ladies 1162 lugejat
17. Cabaret Siberia - Piip ja Tuut Teater/TeatrisTT 1199 lugejat
16. Suvepäev - Salme Teater 1208 lugejat
15. Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal - NUKU 1233 lugejat
14. 2017 Teatriaasta autahvel. 1.osa. 250 teatraasta "hetke". 1390 lugejat
13. Pilgatud pimedus - VAT Teater 1398 lugejat
12. {Sajandi lugu}: Puudutada kuud - Rakvere Teater/Fine5 1465 lugejat
11. Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt - Emajõe Suveteater 1549 lugejat

10. 2017 Teatriaasta autahvel. 3.osa, Kõik tipud ja ainult tipud! 1612 lugejat

9. Teater. Muusika. Kino. Teatriankeet hooajast 2016/2017 1621 lugejat

8. Toomas Nipernaadi - TeMuFi 1676 lugejat

7. Enne meid oli veeuputus - NUKU/Vaba Lava 1723 lugejat

6. 2017 Teatriaasta autahvel. 2.osa. TOP141 teatrielamused. 1891 lugejat

5. Sweeney Todd - Vanemuine 2048 lugejat

4. Augustikuu 2018 - teatrikuu kokkuvõte 2267 lugejat

3. Suveteater 2018 2664 lugejat

2. Hullemast Hullem - Rakvere Teater 3919 lugejat

1. Sofia - Eesti Noorte Muusikaliteater 5550 lugejatINSTAGRAMMI-AASTA POPIMAD SISSEKANDED


20.-21. Südames sündinud - TAI/tarkvanem.ee teatriprojekt
20.-21. 33 variatsiooni - Vanemuine
19. Ei tao - Kinoteater
18. Caligula - Teater Must Kast
15.-17. Seltsimees laps ja jõulud
15.-17. Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu - Teatriühendus Misanzen
15.-17. Lohe needus - Eesti Draamateater
13.-14. Kui ühest rinnast kaks me nutsime - Tallinna Kirjanduskeskuse teatriprojekt
13.-14. Piip 20 Tuut juubeldavad - Piip ja Tuut Teater
11.-12. Toomas Nipernaadi - TeMuFi
11.-12. Väike prints - EMTA/Tallinna Linnateater

9.-10. Noored hinged - NUKU

9.-10. Unusta/Unista - Tartu Uus Teater

8. Tähtede seis - Ugala

5.-7. Danzumehe poeg

5.-7. Mineku eel - Tallinna Linnateater

5.-7. Paunvere poiste igavene kevade - Rakvere Teater

4. John - Tallinna Linnateater

3. Märter - Endla

2. Kremli ööbikud - Tartu Uus Teater

1. SUUR SALADUSAASTA "TEGIJAD" (body of work - mitmete suurepäraste töödega silmapaistnud teatritegijad)


Alyona Movko (1. Õhtu on salameri; 2. Enne meid oli veeuputus; 3. Elias maa pealt)
Andrus Vaarik (1. Mineku eel; 2. Noad kanade sees; 3. Elu on parim meelelahutus)
Anneli Rahkema (1. Puudutada kuud; 2. Kuni ta suri; 3. Lõikuspeo tantsud)
Haide Männamäe (1. Cabaret Siberia; 2. Lõvi Lõrr ja jänes Jass; 3. Piip 20 Tuut juubeldavad)
Helen Rekkor (1. Õhtu on salameri; 2. Elias maa pealt; 3. Popi ja Huhuu)
Hendrik Toompere (1. Mineku eel; 2. Faust; 3. Bella figura)
Jaanus Laagriküll (1. Mineku eel; 2. Toomas Nipernaad; 3. Cabaret Siberia)
Karin Tammaru (1. Tsaar Saltaan; 2. Märter; 3. Itk)
Karolin Tamm (1. Richard³; 2. Voomavoos; 3. Caligula)
Kristjan Suits (1. Kalevipoeg; 2. Metsa forte; 3. Öö lõpp)
Maria Annus (1. Sweeney Todd; 2. Medeia; 3. Kremli ööbikud)
Maria Klenskaja (1. Isamaa pääsukesed; 2.Kuni ta suri; 3. Kriidiaed)
Maria Peterson (1. Südames sündinud; 2. Öö lõpp; 3. Üksi ja Esmeralda)
Marika Barabanštšikova (1.Kalevipoeg; 2. Tsaar Saltaan; 3. 33 variatsiooni)
Mart Müürisepp (1. Väike Gavroche; 2. Krõll; 3. Noored hinged)
Mirko Rajas (1.Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal; 2. Noored hinged; 3. Puuhaldjate lugu)
Olga Privis (1. Richard III; 2. Gulliveri reisid; 3. Väike Gavroche)
Oliver Kulpsoo (1.Oodates; 2. p(ÖÖ); 3. Workshop)
Piret Laurimaa (1. Kalevipoeg; 2. Härra Biedermann ja tulesüütajad; 3. Elamise reeglid)
Priidu Adlas (1.Õhtu on salameri; 2. Enne meid oli veeuputus; 3. Kostja ja hiiglane)
Rauno Kaibiainen (1.Pluss Contra; 2.Õhtu on salameri; 3. Laval koos Argo Aadliga)
Rene Liivamägi (1. Kentsakas juhtub koeraga öisel ajal; 2. Kremli ööbikud; 3. Hipide revolutsioon)
Rosita Raud (1.Guuglemuugelpunktkomm; 2. Noored hinged; 3. Tuleb/Ei tule)
Sander Rebane (1. Märter; 2. Ei tao; 3. Vedelvorst)
Silja Miks (1. Hullemast hullem; 2. Paunvere poiste igavene kevade; 3. Lõikuspeo tantsud)
Taavi Tõnisson (1. Gulliveri reisid; 2. Väike Gavroche; 3. Protsess)
Tarvo Sõmer (1.Hullemast hullem; 2. Puudutada kuud; 3. Paunvere poiste igavene kevade)
Toomas Tross (1. Cabaret Siberia; 2. Lõvi Lõrr ja jä'nes Jass; 3. Piip 20 Tuut juubeldavad)
Urmas Lennuk (1. Paunvere poiste igavene kevade; 2. Puudutada kuud; 3. Meistrite liiga)
Viire Valdma (1.Isamaa pääsukesed; 2. Lohe needus; 3. Kriidiaed)


21.SAJANDI 21 SUURIMAT TEATRIELAMUST

Kuna teravaimast tipust allpool on kõik väga lahtine, sest raske on võrrelda väiksemaid, isegi mono-etendusi nö. "suurte" lavastustega, siis tuleb neid nimesid siin natuke kauem kaaluda, mis järjekorda need täpselt seada... Aga kahjuks 2018.aasta siiski VEEL lisa sellesse nimekirja nimetusi ei toonud. Ka selle jaoks on vaja natuke kauem aega, et tunnetada ära, kas mõni käesoleva aasta elamustest on vaja siia nimekirja siiski liita. Eelmisel aastal oli kindel, et "Eesti praktiline ajalugu" ja "Ivanov" on selle väärilised.

"Vargamäe kuningriik" Endla/Rakvere Teater, lav. Jaanus Rohumaa
"Hullumaja suvepäevad Vaino Vahingu ainetel" Rakvere Teater, lav. Urmas Vadi
"Rongid siin enam ei..." Ugala, lav. Andres Noormets
"Adolf" Vanemuine, lav. Ervin Õunapuu
"Pruutide kool" R.A.A.A.M., lav. Gerda Kordemets
"Naised valitsevad maailma" Tartu Uus Teater, lav. Ivar Põllu
"Mtsenski maakonna leedi Macbeth" Pro3, lav. Eili Neuhaus
"Külmetava kunstniku portree" R.A.A.A.M., lav. Aleksander Eelmaa
"Kes kardab Virginia Woolfi?" NO99, lav. Tiit Ojasoo/Ene-Liis Semper
"Kogutud teosed" Vanemuine, lav. Eva Koldits
"Bloody Mary" Von Krahli Teater, lav. Kertu Moppel
"Utoopia rannik. I osa." Tallinna Linnateater/Eesti Draamateater, lav. Priit Pedajas
"Tšapajev ja pustota" Tallinna Linnateater, lav. Mart Koldits
"Amadeus" Ugala, lav. Andres Lepik
"Krabat" Tallinna Linnateater, lav. Diana Leesalu
"Bent" Vanalinnastuudio, lav. Georg Malvius
"Chicago" Comedy Productions, lav. Marko Matvere
"Fanny ja Alexander" Vanemuine, lav. Ain Mäeots
"Karge meri" Endla, lav. Margus Kasterpalu
"Kes kardab Virginia Woolfi?" Tallinna Linnateater, lav. Mladen Kiselov
"Faust" VAT Teater, lav. Aare Toikka
"Praegu pole aeg armastamiseks" R.A.A.A.M., lav. Damir Salimzianov
"Margarita ja meister" EMTA 24.lend, lav. Saša Pepeljajev
"Sild" Tallinna Linnateater, lav. Jaanus Rohumaa
"Palju õnne argipäevaks" Tallinna Linnateater, lav. Andrus Vaarik
"Ruja" Vanemuine, lav. Tiit Ojasoo
"Johannese passioon" Rakvere Teater, lav. Üllar Saaremäe
"Põrgu wärk" R.A.A.A.M., lav.Hendrik Toompere,
"Onu Vanja" Ugala, lav.Kaa rin Raid
"Ird, K." Tartu Uus Teater, lav. Ivar Põllu
"Ay Carmela!" Tallinna Linnateater, lav. Lembit Peterson
"Anna Karenina" Ugala, lav. Mihail Tšumatšenko
"Padjamees" NO99, lav. Tiit Ojasoo
"Toatüdrukud" Rakvere Teater, lav. Hendrik Toompere
"Augustikuu" Eesti Draamateater, lav. Priit Pedajas
"Evita" Vanemuine, lav. Tiit Ojasoo
"Ivanov" Eesti Draamateater, lav. Uku Uusberg
"Praktiline Eesti ajalugu" Tartu Uus Teater, lav. Ivar Põllu
"Rosencrantz ja Guildenstern on jälle surnud" Rakvere Teater, lav. Hendrik Toompere
8. "Vampiiride tants" Smithbridge Productions, lav. Ivo Eensalu
7. "GEP" NO99, lav. Tiit Ojasoo
6. "Hecuba pärast" Tallinna Linnateater, lav. Priit Võigemast
5. "Pea vahetus" NO99, lav. Uku Uusberg
4. "Isad ja pojad" Tallinna Linnateater, lav. Adolf Šapiro
3. "Niskamäe kired" Ugala, lav. Peeter Tammearu
2. "Tõde ja õigus. Teine osa" Tallinna Linnateater, lav. Elmo Nüganen

1. "KARIN. INDREK. TÕDE JA ÕIGUS. 4.OSA" TALLINNA LINNATEATER, lav. ELMO NÜGANEN

4 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

"Offline" ei ole dramatiseering. See on Diana Leesalu näitemäng, mis esietendus Linnateatris 2013. aastal. Piip ja Tuut mängumajas oli selle teksti teine esietendus.

Danzumees ütles ...

Tänud parandamast! Ei tea, mis "lühis" mul tekkis :)
Olen isegi näinud seda Linnateatri versiooni, nagu selgub siit ülevaatest:
http://danzumees.blogspot.com/2014/03/teatriaasta-2013.html
Meenub, et ei olnud tookord rahul. See Piip ja Tuut majas nähtud versioon on parem. Tegijad ja tegelased olid väga õiges vanuses. Huvitav oli.

Anonüümne ütles ...

AASTA PARIM KUNSTNIK

25. Kristjan Suits ????? - Väikekodanlased - Eesti Draamateater

Danzumees ütles ...

Tänud märkamast! Viga parandatud. Sama kunstnik, aga pidi olema "Väike jumalanna" :)